Giá Saffron Iran lên đến hơn nửa tỷ đồng 1 ký. Tại sao lại đắt đỏ đến vậy?