Nhụy hoa nghệ tây Saffron Salam có gì tốt? Giá bao nhiêu 1g?