Saffron là gì? Saffron có ăn được không và ăn như thế nào mới đúng?